Göteborgs Väg & Anläggningsbyrå AB – med kunden i fokus sedan 1977

Göteborgs Väg & Anläggningsbyrå AB (GVAB) grundades 1977 och drivs idag av Lars Liljegren. Vi har kontor och verkstad i egna lokaler i Grimbos industriområde på Hisingen.

Med erfaren och välutbildad personal har vi möjligheten att nå vårt mål: att alltid utföra varje arbete med nöjda kunder som enda godtagbara slutresultat. Under åren har vi haft förmånen att arbeta med många intressanta kunder och objekt.

Det är vår förhoppning att vi i framtiden skall få fortsätta att arbeta med våra befintliga kunder samt sättas på prov av andra.

Vi är certifierade i enlighet med ISO 9001 och ISO 14001.
Ta del av vår kvalitets- och miljöpolicy här.