Policy för kvalitet, miljö och arbetsmiljö

GVAB’s ambition är att sträva efter förbättring och att företagets anställda såväl som leverantörer engageras.

Vi ska leva upp till kundens krav och förväntningar och skapa nöjda kunder.

Verksamheten som företaget bedriver kan innebära vissa arbetsmiljörisker, som kartläggs i varje uppdrag och vi ska arbeta för förebyggande av skada och ohälsa.

Det är viktigt för oss att personalen trivs och mår bra.

Detta åstadkommer vi genom:

  • Bra kvalitet och låg miljöpåverkan på våra tjänster med hög kompetens.
  • Produkter och material som används inom verksamheten skall vara återvinningsbara genom aktivt kretsloppstänkande.
  • Att i det dagliga arbetet hushålla med resurser och förebygga föroreningar.
  • Samarbete med kvalitets- och miljömedvetna partners.
  • Att uppfylla tillämpliga författningar och övriga krav.
  • Att ständigt arbeta förebyggande för att säkerställa arbetsmiljön.
  • Se kvalitets- och miljöförbättrande åtgärder som långsiktiga investeringar.

Vi är certifierade i enlighet med ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001.