Telefon:    031-52 89 00

Fax:          031-52 54 10

E-post:      info@gvab.net

Internet:    www.GVAB.net

Adress:

GVAB

Södra Hildedalsgatan 8

417 05 GÖTEBORG

Telefon:    031-52 89 00

Fax:          031-52 54 10

E-post:      info@gvab.net

Internet:    www.GVAB.net

Om GVAB

GVAB grundades 1977 och redan från starten har vi varit måna om kvalitet och miljö. Som ett steg i vårt ständiga förbättringsarbete blev vi år 2003 certifierade i enlighet med ISO 9001 och ISO 14001.

Sedan början av 2003 ligger kontor och verkstad i egna lokaler i Grimbos industriområde på Hisingen.

Med erfaren och välutbildad personal har vi möjligheten att nå vårt mål: att alltid utföra varje arbete med nöjda kunder som enda godtagbara slutresultat.

Under åren har vi haft förmånen att arbeta med många intressanta kunder och objekt. Det är vår förhoppning att vi i framtiden skall få fortsätta att arbeta med våra befintliga kunder samt sättas på prov av andra.

Länk till vår kvalitets– och miljöpolicy.